عجایب دنیای باستان ۲

۱۱- اسکندریه : گفته میشود اسکندر مقدونی طی جهان گشایی اش بیش از ۷۰ شهر ساخت که اسکندریه یکی از آن شهرها بود. با برپایی اسکندریه, دوران شکوفایی “ممفیس”(Memphis), پایتخت قدیمی مصر به سر رسید و این شهر به عنوان پایتخت “سلسله ی بطلمیوسی” انتخاب شد.در برخی از منابع تاریخی آمده که اسکندر خود نقشه […]

Continue Reading

عجایب دنیای باستان

۱-باستت  (Bastet) : مصريان باستان با پرستش باستت از خود در برابر ارواح شرور و بيماري ها محافظت ميکردند.باستت ،رب النوع خانه ، گربه ها و باروری و پدر او ايزد آفتاب،  رع (Ra) بود.محل عبادت اين رب النوع در شهر تل بسطه قرار داشت و حتي افراد برای دفن گربه های خود به اين […]

Continue Reading