منو

تاریخ

عجایب دنیای باستان ۲
۱۱- اسکندریه : گفته میشود اسکندر مقدونی طی جهان گشایی اش بیش از ۷۰ شهر ساخت که اسکندریه یکی از آن شهرها بود. با برپایی اسکندریه, دوران شکوفایی [...]
عجایب دنیای باستان
تاريخ باستان يک دوران چند هزارساله را دربرميگيرد،دورانی که به خاطر کمبود منابع، سراسر راز است و نميتوان با قاطعيت تمام در مورد اتفاقات يا ويژگی های آن نظر [...]